• udržiavanie prehľadu o regulačných a legislatívnych požiadavkách
  • identifikácia požiadaviek, definície možných prekážok a zostavenie priorít
  • revízie formulárov, postupov a korešpondencia
  • aktualizácie formulárov a certifikátov podľa potreby
  • príprava dát a rozhodnutie, ako ich spracovať
  • prenesenie dokumentácie do elektronickej formy
  • rokovania s UVZ
  • žiadosti na UVZ