• udržování přehledu o regulačních a legislativních požadavcích
  • identifikace požadavků, definice možných překážek a sestavení priorit
  • revize formulářů, postupů a korespondence
  • aktualizace formulářů a certifikátů dle potřeby
  • příprava dat a rozhodnutí, jak je zpracovat
  • přenesení dokumentace do elektronické formy
  • jednání s MZ,SZPI,UHT
  • žádosti na MZ,SZPI,UHT