Pre dosiahnutie úspechu nestačí len kvalitné produktové portfólio, ale nevyhnutne potrebná je hlavne kvalitná komunikácia zameraná na podporu týchto produktov. Na tento účel sú vhodné nielen konferencie, sympóziá, kongresy a iné hromadné akcie, ale aj cielená a správne zameraná komunikácia s médiami, ktoré ponúkajú propagáciu produktovú či korporátnu, prípadne i krízovú komunikáciu.