Orientácia na klienta s cieľom rozvíjať spoluprácu a obojstranne výhodné vzťahy je predpokladom úspešnosti, efektívnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti v podnikateľskom prostredí. Pozíciu stabilného a bonitného partnera si udržujeme korektnými vzťahmi so zdravotníckymi distribučnými spoločnosťami a vyrovnanou ekonomickou bilanciou.

Naša spoločnosť sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti v súlade s pravidlami etiky, plniť požiadavky systému manažérstva kvality a tvalo ho zefektívňovať.

Veríme, že najväčším úspechom našej spoločnosti sú spokojní zákazníci, preto chceme zvyšovať kvalitu našich služieb.