Cenu za nami poskytované služby „ušijeme“ každému klientovi na mieru, na základe individuálneho prístupu, rozsahu služieb a doby trvania zmluvy uzavretej s našou spoločnosťou – napíšte nám.