Ponúkame Vám kompletné služby od podania žiadosti až k registrácii lieku v súlade s platnými predpismi.

Registrácia lieku je zdĺhavý, komplikovaný a nákladný proces, ktorý si vyžaduje hlbokú znalosť danej problematiky, aby bol zaručený hladký a ekonomicky efektívny postup. Rovnako tak je treba skúseného odhadu, aby sa minimalizovali vplyvy neočakávaných komplikácií.