Systematické školenia zamestnancov sú stavebným kameňom pre vysokú úroveň kvality vo všetkých postupoch, v súlade s najnovším vývojom.

Management Pharma Solution vytvoril komplexný systém rozsiahlych výcvikových programov zahŕňajúcich:

  • výcvikové programy prispôsobené individuálnemu klientovi a vedené v mieste určenom klientom, na zabezpečenie ekonomickej efektívnosti a účasti celého tímu
  • vzdelávacie semináre zamerané na špecifické terapeutické oblasti
  • skúsený klinický tím poskytujúci výcvik personálu klienta priamo na pracovisku
  • školenie pre skúšajúcich / študijní koordinátori
  • tréning zamestnancov v štandardných pracovných postupoch (SOP) zadávateľa
  • systematický interný výcvik zameraný na znalosti GCP, Helsinskej deklarácie a územnej špecifickej legislatívy umožňuje rýchle zavedenie nových pravidiel do praxe. Interný výcvik tiež zahŕňa rozvoj rokovacích a komunikačných schopností klinických monitorov so zameraním na efektivitu organizácie práce, profesionálny prístup a riešenie typických problémov v monitorovaní klinických hodnotení.