Vlastníme silné know-how v oblasti plánovania predajných cieľov, uvádzaní produktov na trh, ich dlhodobej podpory na trhu, v rôznych štádiách existencie na trhu. Sme schopní pre našich klientov kompletne outsourcovať produktový manažment a dosahovať spoločne stanovené obchodné ciele.

Ponúkame ďalej:

  • Riadenie projektov a konzultačné služby v oblasti farmácie.
  • Koordináciu edukačných aktivít, ako sú farmako-ekonomické štúdie, pacientské programy, spolupráca s pacientskymi organizáciami, nadáciami v oblasti zdravotníctva