Nabízíme Vám kompletní služby od podání žádosti až k registraci v souladu s platnými předpisy.

Registrace léku je zdlouhavý, komplikovaný a nákladný proces, který vyžaduje hlubokou znalost dané problematiky, aby byl zaručen hladký a ekonomicky efektivní postup. Stejně tak je třeba zkušeného odhadu, aby se minimalizovaly vlivy neočekávaných komplikací.