Systematické školení zaměstnanců jsou stavebním kamenem pro vysokou úroveň kvality ve všech postupech, v souladu s nejnovějším vývojem.

Management ADD Pharma Solutions vytvořil komplexní systém rozsáhlých výcvikových programů zahrnujících:

  • výcvikové programy přizpůsobené individuálnímu klientovi a vedené v místě určeném klientem, k zajištění ekonomické efektivnosti a účasti celého týmu
  • vzdělávací semináře zaměřené na specifické terapeutické oblasti
  • zkušený klinický tým poskytující výcvik personálu klienta přímo na pracovišti
  • školení pro zkoušející / studijní koordinátory
  • trénink zaměstnanců ve standardních pracovních postupech (SOP) zadávajícího
  • systematický interní výcvik zaměřený na znalosti GCP, Helsinské deklarace a územní specifické legislativy umožňuje rychlé zavedení nových pravidel do praxe. Interní výcvik také zahrnuje rozvoj vyjednávacích a komunikačních schopností klinických monitorů se zaměřením na efektivitu organizace práce, profesionální přístup a řešení typických problémů v monitorování klinických hodnocení.