Pro dosažení úspěchu nestačí jen kvalitní produktové portfolio, ale nezbytně nutná je hlavně kvalitní komunikace zaměřená na podporu těchto produktů. Pro tento účel jsou vhodné nejen konference, sympozia, kongresy a jiné hromadné akce, ale i cílená a správně zaměřena komunikace s médii, které nabízejí propagaci produktovou či korporátní, případně i krizovou komunikaci.