Orientace na klienta s cílem rozvíjet spolupráci a oboustranně výhodné vztahy je předpokladem úspěšnosti, efektivity a konkurenceschopnosti společnosti v podnikatelském prostředí. Pozici stabilního a bonitního partnera si udržujeme korektními vztahy se zdravotnickými distribučními společnostmi a vyrovnanou ekonomickou bilancí.

Naše společnost se zavazuje vykonávat všechny činnosti v souladu s pravidly etiky, plnit požadavky systému managementu jakosti a trvale ho zefektivňovat.

Věříme, že největším úspěchem naší společnosti jsou spokojení zákazníci, proto chceme zvyšovat kvalitu našich služeb.