Tvorba pozitivních pracovních vztahů, které naplní potenciál našich klientů. ADD Pharma Solutions  cílí na nalezení a naplnění individuálních potřeb našich zákazníků.

Díky praktickým zkušenostem v marketingu vám vytvoříme analýzu trhu, doporučíme a připravíme nejvhodnější marketingové strategie, s využitím ověřených i novátorských nástrojů, které jsou klíčem k úspěšnému a efektivnímu brand managementu a marketingu. Jsme schopni zajistit kompletní služby v této oblasti počínaje analýzou dat, průzkumy trhu, navržení komunikační strategie včetně taktických kroků při propagaci vašich produktů. Zrealizujeme pro vás i následné vyhodnocení kampaně prostřednictvím post-marketingových studií, průzkumů atd.

Partneri

PoliMedel